Tynset Friskliv

 

Tynset Friskliv er et treningssenter i regi av Tynset Idrettsforening.

Dette er et senter for alle.

Vi har utholdenhetsapparater, styrkeapparater og løsvekter.

Vi har også ca 25 ulike gruppetimer i uken avhengig av sesong.

Velkommen!

 

e-post:
friskliv@tynsetidrett.no 

 

Telefon: 40 19 13 31

 

Adresse: 

Ramm Østgaards gate 8

2500 Tynset

 

Vipps: 

Drop-in utenom åpningstid?

Vipps til 

nr.: 93743 

Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.

Linker

www.tynsetidrett.no/160.Tynset-IF.html

 

 

 

www.antidoping.no/regler/dopinglisten/

 

 

www.tynsetturlag.org/1103.160.Turlagets-framside.html

 

 

 

Kondis.no 

Personvernpolicy

Tynset Friskliv sin personvernpolicy

 

Behandling av personopplysninger 

 

Hva er en personopplysning

En personopplysning er enhver opplysning som kan identifisere en enkeltperson, direkte eller indirekte, herunder blant annet navn, postadresse, e-postadresse, telefonnummer og annet. Det gjelder et omfattende regelverk for forvaltning av personopplysninger, som alle virksomheter må forholde seg til.

 

Tynset Friskliv skal håndtere alle personopplysninger lovlig, saklig og betryggende.

Formålet med denne personvernpolicyen er å sørge for å gjøre det klart hvordan Tynset Friskliv håndterer og beskytter den enkeltes personvern. Du er vår viktigste ressurs og vi vil at du skal være tilfreds med den måten vi behandler personopplysninger.

 

Tynset Friskliv skal behandle alle opplysninger på den måten som er beskrevet i personvernpolicyen, i henhold til fullmakten du gir oss og innenfor lovgivningen. Du skal til enhver tid ha oversikt over de opplysningene vi har om deg og ha anledning til å reservere deg i henhold til gjeldende lovgivning. Vår policy omfatter både innsamlingen av personopplysninger og den senere bruken av disse.

Behandlingsansvarlig

 

Tynset Friskliv er behandlingsansvarlig for de av dine personopplysninger som du gir oss tillatelse til å samle inn, lagre og bruke under denne personvernpolicy ’en.

Hvilke personopplysninger blir behandlet?

Tynset Friskliv vil fra du kommer i kontakt med oss, for eksempel fordi du søker informasjon eller vil få gode tilbud fra oss, eller blir aktiv kunde, til etter at du har avsluttet ditt kundeforhold hos oss innsamle, registrere og behandle en del personopplysninger om deg. Her får du en nærmere redegjørelse for hvilke opplysninger det gjelder:

 1. Medlemskap på Tynset Friskliv
  Ved tegning av medlemskap på Tynset Friskliv må registrere visse opplysninger om deg for å følge opp medlemskapet. Dette omfatter blant annet navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, kjønn, fødselsdato, start- og utløpsdato for medlemskap, avtalegiroinformasjon og signering. Vi samler også informasjon om din booking av gruppetimer, aktiviteter, kurs, betalingshistorikk, oppmøte på senteret, interesser og kommentar. 

  For personer som ikke er myndige (personer under 18 år), må vi i tillegg registrere noen opplysninger om foresatte/verge. Disse opplysningene brukes kun ved registrering når du melder deg inn.
 2. Ved bruk av Tynset Friskliv sine digitale løsninger - web
  Dersom du er inne på våre nettsider (www.tynsetfriskliv.no, eller våre sosiale mediesider på facebook, google, Instagram og andre), vil vi for en tidsperiode registrere sporing gjennom såkalte cookies (informasjonskapsler) og IP-adressen som er knyttet til din datamaskin. Vi bruker informasjonskapsler for å gi innhold og annonser et personlig preg, for å levere sosiale mediefunksjoner og for å analysere trafikken vår. Hvis du ikke ønsker å bli sporet av Google Analytics, kan du benytte et nettlesertillegg til å blokkere sporingen: Google Analytics bortvalgsalternativer
 3. Tynset Friskliv sine digitale løsninger – Tynset Friskliv-appen
  Dersom du krysser av for å få såkalte push-varsler i appen, vil appen lagre følgende informasjon som er nødvendig for å sende deg push-varsler: Ditt mobilnummer og innloggingstidspunkt. Denne informasjonen blir ikke delt med eksterne parter.

  Når du som medlem bruker appen vil Tynset Friskliv og appen lagre kommunikasjon som er sendt mellom appen og timebookings- og sentersystemet. Dette omfatter ditt medlemsnummer, innlogging på senteret, timebestillinger og tidspunkt for henvendelser.

  Det logges også data for å kunne oppdage tekniske feilsituasjoner i appen. Disse loggene blir slettet etter en begrenset periode.
 4. Elektronisk markedsføring og informasjon 
  Tynset Friskliv tilbyr deg å få mye spennende informasjon elektronisk, slik som medlemsblad, informasjon om ditt medlemskap og/eller tips, råd, tilbud om tjenester, eller lignende. Hvis du ønsker dette registrerer vi ditt navn, mobilnummer, e-postadresse og den informasjonen du gir oss for dette formålet.

Hva bruker vi personopplysningene til?

Du skal vite at vi behandler dine opplysninger utelukkende til de formål som fremgår av medlemsvilkår og samtykkeerklæringen som du godkjenner når du gir fra deg personopplysninger når du blir medlem hos oss. Dermed kan du alltid føle deg trygg når du oppgir opplysningene til oss.

 

Dine personopplysninger og den innsamlede informasjonen vil bli benyttet av Tynset Friskliv for at vi skal kunne yte god service, oppfylle vår del av avtalen, drive markedsføring og oppfylle de krav som ellers stilles til virksomheten vår.

Så fremt du har samtykket til dette vil vi også bruke din kontaktinformasjon til å sende deg informasjon og tilbud på e-post og/eller mobil, såfremt du har bedt om dette. Vi kan også tilpasse medlemskap, medlemstilbud (f.eks. produkttilbud og annen markedsføring fra Tynset Friskliv), medlemsinformasjon, nettsider, apper, digital kommunikasjon og de øvrige tjenester og fordeler som tilbys til deg og dine preferanser.

Hvem har tilgang til personopplysningene i Tynset Friskliv?

For å sikre oss om at personopplysningene vi samler inn behandles på en betryggende måte, er det bare kvalifiserte ansatte som har tilgang til dine personopplysninger.

Tilgangsrettighetene avhenger av hvem som har behov for tilgang for å levere tjenester til deg på Tynset Friskliv. Vi begrenser antallet ansatte med tilgang til all medlemsinformasjon.

Hvem deler vi informasjonen med utenfor Tynset Friskliv?

Tynset Friskliv benytter enkelte underleverandører for å drifte vårt medlemssystem, adgangs- og betalingsløsninger og våre kommunikasjonsverktøy. For at disse skal kunne levere driftstjenestene til oss må vi dele det nødvendige av medlemmenes lagrede informasjon med dem, typisk der leverandør må ha tilgang til kontoer for innstillinger, drift og vedlikehold. Du skal vite at Tynset Friskliv er ansvarlig for all databehandling utført av underleverandører. Databehandleren skal etter avtale med oss behandle personopplysningene dine på den måten vi bestemmer. Vi pålegger databehandleren å sørge for forsvarlig informasjonssikkerhet, herunder at persondata ikke kommer på avveie.

 

For å forbedre vår Tynset Friskliv-app lagrer vi teknisk informasjon om den smarttelefonen du bruker appen på. Denne informasjonen blir delt med en tredjepart for å fikse eventuelle applikasjonsproblemer. Vi på Tynset Friskliv kan ikke se noe om brukeren basert på denne informasjonen. Vi bruker også Google Analytics, eller lignende selskap, for å forbedre Tynset Friskliv-appen. Det innebærer at vi må dele visse opplysninger med Google Analytics, eller lignende selskap, men dette er kun anonymisert data om bruk og ikke opplysninger som kan spores tilbake til deg.

 

Fra tid til annen kan vi bli avkrevd å utlevere personopplysninger av offentlige myndigheter, typisk politi, dopingkontroll eller annet. Vi vil etterkomme lovlige eller lovpålagte krav fra myndighetene, men vi lagrer ikke informasjon om slike utleveringer ut over det vi eventuelt er lovpålagt å gjøre.

Ut over det som er beskrevet har leverer vi ikke ut opplysninger om deg til andre uten ditt samtykke. Dersom du gir et slikt samtykke vil vi bare utlevere de opplysningene som samtykke omfatter og kun til det formålet du samtykker til.

Med mindre du blir informert om noe annet, lagres personopplysningene på server som er lokalisert i Norge.

Databehandler

Du skal vite at Tynset Friskliv er ansvarlig for all databehandling utført av slike samarbeidspartnere. Vi kan la underleverandører (samarbeidspartnere) så for den tekniske delen av data-behandlingen. Databehandleren skal etter avtale med oss behandle personopplysningene dine på den måten vi bestemmer. Vi pålegger databehandleren å sørge for en forsvarlig informasjonssikkerhet og sletting av personopplysninger og vi pålegger dem å slette informasjon vi har delt om deg etter samme regler som gjelder for oss. Ved sletting av samtykke, vil vi kun oppbevare informasjon relatert til kontrakt og økonomi, ihht oppbevaringsplikten som følger av bokføringsforskriften, altså 5 år.

Sikkerhet

Vi ønsker at våre behandlingsrutiner skal gi deg trygghet for at opplysningene vi registrerer om deg ikke kommer på avveie eller brukes på noen annen måte enn nødvendig for å oppfylle vår avtale, eller du har gitt samtykke til.

Du skal vite at vi behandler dine opplysninger konfidensielt. Vi har rutiner og tiltak for hvordan personopplysninger skal behandles og for å sikre at ikke uvedkommende får tilgang og at all behandling av opplysningene for øvrig skjer i tråd med gjeldende regelverk. Våre tiltak og rutiner omfatter bant annet:

Krav til konfidensialitet, kryptering mellom app og mellomvare, tilgangskontroll til informasjonen med passord, logging av aktivitet som innebærer innsyn i personopplysninger, avansert teknologi for å hindre at uvedkommende kommer inn på våre systemer, risikovurderinger og internkontroll, oppfølging av underleverandører med strenge krav, samt prosedyrer for å ivareta informasjonssikkerhet og rutiner for å verifisere innsyns- og rettingsforespørsler.

Oversikt over dine rettigheter

Personvernregelverket gir deg som det registreres personopplysninger om en rekke rettigheter. Du har:

 • Rett til innsyn i de opplysninger som er lagret om deg
 • Rett til å kreve rettet opplysninger som er feil, utdatert eller ufullstendige
 • Rett til å kreve kopi av lagrede opplysninger
 • Rett til å få opplyst om dine opplysninger behandles automatisk og i personprofilering og vis det er tilfellet, kan du motsette deg slik behandling
 • Rett til å trekke samtykke til lagring og rett il å kreve lagrede opplysninger slettet, så langt det ikke strider mot krav til lagring i henhold til andre lovverk, eller opplysninger som er nødvendig for at vi skal kunne levere en tjeneste som du fremdeles ønsker å ha tilgang til.

Nærmere om din rett til innsyn og endring av personopplysninger

Vi har felles interesse i at de opplysninger du har gitt oss adgang til å registrere, er korrekt og fullstendige. Du har ett til innsyn i de personopplysninger vi har registrert om deg og rett til informasjon om den behandling av opplysningene som Tynset Friskliv foretar som beskrevet i denne personvernpolicy ‘en.

 

Medlem på Tynset Friskliv
Som medlem på Tynset Friskliv kan få innsyn ved å logge inn på Min Side. Her fremgår sentrale opplysninger som er lagret om deg. Ønsker du fullstendig innsyn kan du kontakte: Tynset Friskliv, Ramm Østgårdsgate 8, 2500 Tynset, Norge. E-post: friskliv@tynsetidrett.no.


På Min Side eller ved å kontakte Tynset Friskliv  kan du også endre og rette opplysninger vi har om deg.

Nærmere om din rett til å trekke ditt samtykke

Du kan få kopi av de opplysningene vi har lagret om deg, enten ved å ta en skjermdump fra Min Side, som du logger inn på som beskrevet ovenfor, eller ved å kontakte oss og presisere hva du vil ha. Rett til kopi av lagrede opplysninger er underlagt noen begrensninger, som vi selvfølgelig informerer deg om dersom du lurer.

Du har rett til å få opplyst om dine opplysninger behandles automatisk og i personprofilering og hvis det er tilfellet, kan du motsette deg slik behandling. Vi forteller deg hvis vi innfører slike behandlingsmåter.

Hvor lenge oppbevarer Tynset Friskliv personopplysningene dine?

Så lenge ditt medlemskap består vil registrerte opplysninger ikke bli slettet ettersom vi trenger dem for å levere tjenester til deg.

Du kan selvfølgelig trekke samtykket til markedsføring og andre tilleggstjenester, og hvis du ønsker det, sletter vi da personopplysninger lagret om deg relatert til dette før du trakk samtykket.

Ved utmelding sletter vi dine personopplysninger, inkludert besøkshistorikk, innen tre (3) måneder etter at siste faktura og eventuelt annen utestående er gjort opp. Kjøpsdata slettes etter 2 år, med de unntak som følger av øvrig lovgivning. Opplysninger som Tynset Friskliv er forpliktet til å lagre som følge av regnskaps- og bokføringsregelverket oppbevares i den tid vi er pålagt det, for tiden 5 år.

Kontakt for spørsmål eller rettigheter

Hvis du har spørsmål om dine rettigheter, eller ønsker å påberope deg en eller flere av dem, kan du kontakte: Tynset Friskliv, Ramm Østgårdsgate 8, 2500 Tynset, Norge. E-post: friskliv@tynsetidrett.no.

Du kan også kontakte myndighetene for råd, eller klage. Det er Datatilsynet som er rette myndighet. Datatilsynet kan kontaktes her: Datatilsynet.

 

Med vennlig hilsen

Tynset Friskliv